Fokuserar på systemfelen som deformerar och krymper människan och livsrummet => För villkorslös basinkomst

Kategorin Hälso- och Sjukvård innehåller 2 inlägg

Skrivet av Mona Nilsson Kommentarer: 4

BMI = Body Mass Index (Kroppsmasseindex) = Relationen mellan total kroppsvikt och längd. Missvisande i de flesta fall!

Har du en våg hemma som enbart mäter din totala kroppsvikt, så är det dags att slänga den på soptippen, där den hör hemma. Den är helt värdelös, om du vill ta reda på om du har utvecklat övervikt eller fetma. Skaffa istället en våg som utöver den totala kroppsvikten, mäter muskelmassan och fettvävnaden....

Läs hela inlägget

Skrivet av Mona Nilsson Kommentarer: 2

Jag har fått ett erbjudande om ett så kallat hälsosamtal skickat till mig. Det är avgiftsfritt för människor i min ålder. Först kommer ett blodprov att tas. Därefter ska hälsosamtalet äga rum. Ja, något samtal kommer det knappast att bli, där läkaren först lyssnar på patientens berättelse, ställer de frågor som krävs för att få hela bilden klar för sig, för att först därefter dra slutsatser om orsak och verkan,...

Läs hela inlägget